NC Advies in Autisme

Stel je voor dat je in China loopt en de weg kwijt bent….. Je spreekt en leest geen Chinees en de mensen die je aanspreekt verstaan geen Engels.
Dit is ongeveer het gevoel dat iemand met autisme kan hebben als hij de wereld om zich heen niet begrijpt en onvoldoende geholpen wordt.

Je hebt mensen nodig die een brug kunnen slaan: vertalen van autisme naar gewone mensen. Het is dan ook alleen maar verstandig om deskundige hulp in te schakelen met als doel het daarna zelf beter te kunnen doen.

NC Advies in Autisme is in 2008 opgericht door Nicole Coppens. NC Advies in Autisme helpt graag ouders, begeleiders en leerkrachten om mensen met autisme op een goede manier door hun leven te leiden. Vaak is dit voor hen een groot doolhof. Door de kennis, ervaring en het uitgebreide netwerk helpt NC Advies in Autisme de juiste weg te vinden. Daarbij is alles erop gericht dat je zelf weer verder kunt.

Ook voor peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, kinderdagcentra, onderwijs PO, VO, SO en VSO biedt Het Maashuis verschillende diensten aan:

 • consultaties (bijvoorbeeld observaties, praktische tips en handelingsadviezen)
 • voorlichting
 • workshops
 • scholing
 • peutercursus
 • cursus voor gastouders
 • begeleidingstrajecten
 • SVIB (School Video Interactie Begeleiding)
 • Coachingstrajecten

 

Werkwijze NC Advies in Autisme

NC Advies in Autisme kan na een korte observatie gerichte adviezen geven. NC Advies in Autisme kiest daarbij voor een praktische en pragmatische aanpak. Kijken naar de mens met autisme en zijn omgeving leert al genoeg. Patronen die zijn ontstaan in de omgang met elkaar moeten onderkend worden en zonodig bijgestuurd. Vragen als: welk onderwijs kan mijn kind volgen; welk werk kan hij in de toekomst doen; hoe zal hij kunnen wonen op volwassen leeftijd etc. moeten in kaart gebracht worden en beantwoord worden.
De rol en betrokkenheid van de ouders hierin is cruciaal: zij kennen immers hun eigen kind het beste. NC Advies in Autisme heeft als uitgangspunt dat naast het kind met autisme ook zijn ouders centraal staan.
Dit krijgt invulling door:

 • respect voor de ouders
 • ouders worden altijd betrokken bij het onderzoek en de advisering
 • herkenning en begrip voor de ouders
Ouders doen het altijd goed, soms kan het anders...

Het Maashuis


Autismevriendelijke gemeente

Apeldoorn is de meest autismevriendelijke gemeente van Nederland! Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Autisme Register (NAR) dat al 10 jaar onderzoek doet naar autisme. Wethouder Anja Prins van de gemeente Apeldoorn heeft 11 april jl. hiervoor de award in ontvangst genomen. Hierbij was een mooie groep mensen uit Apeldoorn aanwezig; mensen met autisme, naasten en professionals.Ouders beoordelen ons met een 8.8 !Prikkelarm borrelen

Iedere laatste donderdag van de maand kun je bij StationRoyaal in Apeldoorn laagdrempelig en prikkelarm borrelen. Vind je uitgaan lastig, ben je op zoek naar contact en gezelschap? UIT1830 is er voor alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar die om welke reden ook gewoon wat willen drinken in de stad, maar voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. 

https://stationroyaal.nl


Bijeenkomsten en webinars

Op de website van Balans vind je informatie over diverse interessante bijeenkomsten en webinars. 

Tickets zijn te bestellen via:

http://www.balansdigitaal.nl/agenda


Online wegwijzers voor autisme

De website http://www.autismeapeldoorn.nl  biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

Ook op de website van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) vind je een overzicht van meer dan 140 organisaties die zich aangesloten hebben, waaronder ervaringsdeskundigen, belangenverenigingen, onderwijs, MEE, GGZ, CJG, welzijnswerk, arbeid, ambulante begeleiding, vrije tijd en sport.

http://www.autismegelderland.nl


IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl