Het Maashuis, voor kinderen en jongeren met autisme

Het Maashuis is een centrum voor kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) tot en met 23 jaar. Wij begeleiden, coachen en adviseren kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, scholen en organisaties. Door het samen te doen, kom je tot één plan. Wij weten hoe we kinderen en jongeren met autisme kunnen helpen een volwaardige plek in de samenleving te geven. 

 

WAT BIEDT HET MAASHUIS

Het Maashuis biedt laagdrempelig, praktisch en oplossingsgericht wat voor jouw kind helpend is om het dagelijks leven beter aan te kunnen, wat zijn je kwaliteiten en valkuilen. Bij ons staat het opheffen van belemmeringen die het kind of de jongere kan ervaren als gevolg van autisme centraal. 

  • begeleiding onder schooltijd als (volledige) deelname op school tijdelijk niet mogelijk is
  • begeleiding na school
  • begeleiding bij huiswerk
  • individuele begeleiding
  • bootcamp
  • activiteiten en trainingen
  • rust, veiligheid, overzicht en duidelijkheid
  • kleinschaligheid 
Het Maashuis beschikt over een afgesloten, veilige tuin waar tal van activiteiten plaats kunnen vinden. Tevens is er een samenwerking met Stichting Buurthuis Maasstraat.


VISIE VAN HET MAASHUIS

Ieder mens, ook als er sprake is van autisme, heeft recht op een zodanige woon –, leef –, werk en leeromgeving waarin hij zich prettig en veilig voelt en mogelijkheden krijgt zich te ontplooien als volwaardig deelnemer aan de maatschappij.

Voordat de diagnose autisme gesteld wordt, is er vaak een periode van onzekerheid en onduidelijkheid aan vooraf gegaan. Er is vaak opluchting bij ouders als datgene wat er aan de hand is een naam heeft gekregen. maar dan begint het eigenlijk pas, hoe nu verder.....

 Het Maashuis


Filmtip: Mind My Mind

Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met autisme? Hoe komen indrukken binnen en hoe worden complexe sociale situaties zoals boosheid en verliefdheid verwerkt? De animatiefilm "Mind My Mind" brengt dat uitstekend in beeld. Het verhaal gaat over Chris, een man met autisme, en het mannetje in zijn hoofd. Samen worden ze geconfronteerd met de sociale en emotionele uitdagingen van het leven waarin ze zich staande proberen te houden.

Zie www.gigant.nl


Prikkelarme avonden Rijksmuseum

Het Rijksmuseum organiseert prikkelarme avonden. Een mooi initiatief voor wie een bezoek tijdens de reguliere openingstijden te veel prikkels oplevert. Het is ook mogelijk een familierondleiding te boeken voor families met kinderen van 6 tot 12 jaar. Zie voor meer informatie www.rijksmuseum.nl


Autismecafé

Voor 2020 zijn de volgende thema-avonden bekend:

15 april - Vriendschappen en relaties

Meer informatie vind je op www.cafetisme.nl en de facebookpagina van CaféTisme.


App in ontwikkeling ter vermindering van stress bij autisme

GGZ Centraal werkt samen met onderzoeksinstituut TNO aan een app die mensen met autisme moet helpen om stress tijdig te herkennen. www.ggz.nl


Online wegwijzer voor autisme

Op initiatief van de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is de sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl online gegaan. De website biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.


 

IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl