April 2024

Eerste hulp bij ASS: Positieve kanten


Het is niet gek dat het vooral gaat over de hobbels die je tegenkomt bij autisme. Maar vergeet daarbij niet dat er k positieve kanten aan zitten. Richt je net zo goed op wat wl goed gaat.

Nicole Coppens, grondlegger en directeur van Het Maashuis in Apeldoorn, is deskundige op het gebied van autisme. In dit blog deelt ze haar kennis met ouders en verzorgers.


‘Ik zeg altijd: focus op het goede, met oog voor de uitdagingen. Het is niet het eerste waar de meeste mensen aan denken bij ASS: de positieve kanten. Maar ze zijn er. Het kan z behulpzaam zijn om juist eens te gaan letten op wat goed gaat.


Maak een compliment

Het hoeft allemaal niet groots en fantastisch, h. Het gaat niet om beter zijn dan anderen. Het gaat er niet om een prijs te winnen of beroemd te worden. Als je krijgt wat je nodig hebt en je hebt waar je blij van wordt, dan is het goed. Ieder mens heeft behoefte aan complimenten, aan gezien worden in positieve zin. Het is niet gek dat er vooral aandacht is voor wat net goed gaat, maar er is mr. Het is belangrijk om daar actief mee aan de slag te gaan. Kijk eens naar je kind door een andere bril. Benoem wat goed gaat. Ook dingen die we gewoon vinden.

Wat is een goede eigenschap?

Vaak herkennen we onze eigen talenten of goede eigenschappen niet. Omdat we het zelf zo normaal vinden. Anderen wijzen je er meestal op dat je ergens goed in bent. Mensen met ASS weten vaak niet wat er met een begrip als “talent” bedoeld wordt. Ze denken dat je goed bent in iets als je negens voor wiskunde haalt of op de universiteit zit. De basale dingen zoals ergens op tijd zijn, vinden ze “normaal” en dat is dus geen goede eigenschap. Ze zullen een compliment dan ook minder snel herkennen als je er niet wat uitleg bij geeft. In Het Maashuis vergroten we in gesprekken heel concrete voorbeelden uit om inzicht te geven in wat kwaliteiten zijn van mensen. Want: wat is goed? Hoe weet je dat iets goed is? Waarom noemen we het goed? Wat heb je eraan? Help je kind door zo helder mogelijk te benoemen wat positieve eigenschappen zijn. Samen kun je vertalen wat bij hen hoort. Zo kun je tot mooie gesprekken komen.


Positieve kenmerken

In de vakliteratuur bestaan lijstjes met positieve kenmerken die uit wetenschappelijke onderzoeken naar voren komen, eigenschappen en vaardigheden die meer dan gemiddeld voorkomen bij mensen met autisme. Denk aan: een groot doorzettingsvermogen, het vermogen goed te kunnen focussen op een taak, serieuzer zijn in het werk, maar ook betrouwbaarder en consequenter, gericht zijn op de inhoud en minder op status of uiterlijk.


Scherpe waarnemers

Mensen met autisme zijn vaak betere getuigendeskundigen: hun waarneming is scherper en minder gekleurd door meningen, door wat je wl zien of door wat anderen willen dat je ziet. Ze hebben vaak een goed oog voor detail. En ze zijn meer waarheidsgestuurd: informatie moet kloppen en wordt goed onderzocht. Ze slaan informatie beter en zuiverder op, waardoor ze die nauwkeuriger kunnen reproduceren. Het geheugen functioneert ook beter als het gaat om het herkennen van patronen. Ze zien sneller wat afwijkt, wat niet klopt, denk aan fouten in data. Ze zijn vaak visueel heel sterk. Een deel van de mensen met autisme is heel creatief; ze zijn goed in het uitdrukken in beelden. Hetzelfde geldt voor het talige en het verbale, vooral bij vrouwen met autisme. Ze zijn bijvoorbeeld relatief goed in het schrijven van teksten of het controleren ervan.


Ik ben fout

Samengevat: het autistische brein is volgens de wetenschap meer gefocust, maakt minder fouten en heeft meer oog voor detail. Dit zijn nuttige eigenschappen waar we als maatschappij oog voor moeten hebben. Gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Doordat ze het gevoel hebben anders te zijn, denken kinderen en jongeren met autisme heel vaak dat ze iets fout doen. Ze eisen veel van zichzelf en vinden het lastig om dit te relativeren. Help je kind ook hierbij. Leg uit en bespreek dat anders- zijn op bepaalde vlakken, niet hetzelfde is als fout zijn. Het gaat niet om “fout”: het kan altijd anders. Het is juist heel nuttig dat we allemaal verschillend zijn. Iedereen is weer goed in andere dingen. Samen kunnen we heel veel.


Puur

Er is nog een positieve kant die heel vaak benoemd wordt: mensen met autisme zijn opvallend eerlijk. Ze spelen minder politieke spelletjes, ze manipuleren niet bewust. Ze zijn transparant in hun bedoeling. Het wordt ook wel omschreven als echt, puur, authentiek of zuiver.


Iedereen is anders, dus wat voor de een geldt, hoeft zeker niet voor de ander te gelden. Maar die uitspraak over authentiek zijn klopt. Ik herken het iedere dag in de kinderen en de jongeren bij Het Maashuis. Het is iets om te koesteren. Ja, er zijn hobbels en valkuilen. Die nemen we serieus. Maar we hebben daarnaast ook oog voor wat goed is: vl.

Nicole 

Het Maashuis


Autismevriendelijke gemeente

Apeldoorn is de meest autismevriendelijke gemeente van Nederland! Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Autisme Register (NAR) dat al 10 jaar onderzoek doet naar autisme. Wethouder Anja Prins van de gemeente Apeldoorn heeft 11 april jl. hiervoor de award in ontvangst genomen. Hierbij was een mooie groep mensen uit Apeldoorn aanwezig; mensen met autisme, naasten en professionals.Ouders beoordelen ons met een 8.8 !Prikkelarm borrelen

Iedere laatste donderdag van de maand kun je bij StationRoyaal in Apeldoorn laagdrempelig en prikkelarm borrelen. Vind je uitgaan lastig, ben je op zoek naar contact en gezelschap? UIT1830 is er voor alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar die om welke reden ook gewoon wat willen drinken in de stad, maar voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. 

https://stationroyaal.nl


Bijeenkomsten en webinars

Op de website van Balans vind je informatie over diverse interessante bijeenkomsten en webinars. 

Tickets zijn te bestellen via:

http://www.balansdigitaal.nl/agenda


Online wegwijzers voor autisme

De website http://www.autismeapeldoorn.nl  biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

Ook op de website van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) vind je een overzicht van meer dan 140 organisaties die zich aangesloten hebben, waaronder ervaringsdeskundigen, belangenverenigingen, onderwijs, MEE, GGZ, CJG, welzijnswerk, arbeid, ambulante begeleiding, vrije tijd en sport.

http://www.autismegelderland.nl


IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl