Het Maashuis, voor kinderen en jongeren met autisme

Het Maashuis is een centrum voor kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) tot en met 23 jaar. Wij begeleiden, coachen en adviseren kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, scholen en organisaties. Door het samen te doen, kom je tot één plan. Wij weten hoe we kinderen en jongeren met autisme kunnen helpen een volwaardige plek in de samenleving te geven. 


WAT BIEDT HET MAASHUIS

Het Maashuis biedt laagdrempelig, praktisch en oplossingsgericht wat voor jouw kind helpend is om het dagelijks leven beter aan te kunnen, wat zijn je kwaliteiten en valkuilen. Bij ons staat het opheffen van belemmeringen die het kind of de jongere kan ervaren als gevolg van autisme centraal. 

  • begeleiding onder schooltijd als (volledige) deelname op school tijdelijk niet mogelijk is
  • begeleiding na school
  • begeleiding bij huiswerk
  • individuele begeleiding
  • bootcamp
  • activiteiten en trainingen
  • rust, veiligheid, overzicht en duidelijkheid
  • kleinschaligheid 
Het Maashuis beschikt over een afgesloten, veilige tuin waar tal van activiteiten plaats kunnen vinden. Tevens is er een samenwerking met Stichting Buurthuis Maasstraat.


VISIE VAN HET MAASHUIS

Ieder mens, ook als er sprake is van autisme, heeft recht op een zodanige woon –, leef –, werk en leeromgeving waarin hij zich prettig en veilig voelt en mogelijkheden krijgt zich te ontplooien als volwaardig deelnemer aan de maatschappij.

Voordat de diagnose autisme gesteld wordt, is er vaak een periode van onzekerheid en onduidelijkheid aan vooraf gegaan. Er is vaak opluchting bij ouders als datgene wat er aan de hand is een naam heeft gekregen. maar dan begint het eigenlijk pas, hoe nu verder.....

 

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het Maashuis is samenwerkingspartner binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG)

 Het Maashuis


Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is Het Maashuis open.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Als wij iets kunnen betekenen, horen we het graag!


Informeren/begeleiden rondom corona

De NVA heeft een wegwijzer over Autisme en Corona uitgebracht, waar in één overzicht links en tips vermeld staan:

/maashuis/download/common/nva-wegwijzer-autisme-corona.pdf


10 Tips voor een autismevriendelijke (thuis-)vakantie

Tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis)vakantie als je kind autisme heeft. Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind op stap.

Zie voor de tips de website van het NVA:

www.autisme.nl/2020/07/06/tien-tips-voor-een-autismevriendelijke-thuis-vakantie/


Autismecafé

Voor 2020 zijn de volgende thema-avonden bekend:

16 september - Vriendschappen en relaties

18 november - Autisme en seksualiteit

Meer informatie vind je op www.cafetisme.nl en de facebookpagina van CaféTisme.


Online wegwijzer voor autisme

Op initiatief van de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is de sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl online gegaan. De website biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl