Specifieke diensten

 • De Doorstroom
  De Doorstroom is gericht op kinderen en jongeren die tijdelijk niet of niet volledig naar school kunnen. In overleg met de school en de ouders wordt er bepaald op welk(e) dagde(e)l(en) er gebruik wordt gemaakt van de diensten van Het Maashuis in plaats van dat het kind of de jongere naar school gaat. Wij leren de kinderen/ jongeren hun identiteit terug krijgen: wat zijn je kwaliteiten en je valkuilen. waar móet je wat mee in de maatschappij en waar mág je wat mee. Tijdens deze momenten wordt er individueel bekeken waar jouw kind behoefte aan heeft. Denk hierbij aan het intrainen van vaardigheden, psycho-educatie, sociale vaardigheden en in beweging komen.

 • Groepsbegeleiding
  Gedurende de dag bouwen de kinderen spanning op door alle prikkels die ze binnen krijgen. Bij de één betekent dit harder en veel gaan praten, de ander knijpt met zijn ogen. Door onze expertise zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving, van daaruit kun je leren. De kracht zit hem in het schakelen tussen spanning en ontspanning en hierbij maken we gebruik van verschillende activiteiten uitgaande van de intrinsieke motivatie van het kind. Deze activiteiten zijn gericht op het intrainen van vaardigheden, psycho-educatie, sociale vaardigheden en in beweging komen.

 • De zaterdag groepsbegeleiding
  De zaterdagochtend en -middag zijn bedoeld om kinderen met autisme en de overige gezinsleden te ontlasten. Het kind met autisme krijgt de rust en de structuur die het nodig heeft. Ook hoeft het kind even niet deel te nemen aan de hectiek die de zaterdag thuis vaak kent. Ook signaleren we veranderingen van gedrag en spelen hierop in.
 • Sporten en bewegen
  Mensen met autisme hebben vaak niet de intrinsieke motivatie om in beweging te komen. Het is bewezen dat bewegen helpt om je hoofd leeg te maken. Doordat mensen met ASS niet weten wat ze moeten doen, blijven ze vaak in hun eigen veilige wereld zitten. Het Maashuis biedt een gestructureerde manier om in beweging te komen voor alle kinderen en jongeren die in Het Maashuis komen.
  Wij kunnen diverse bewegingsactiviteiten aanbieden die te maken hebben met kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid. Tijdens het sporten zijn de kinderen en jongeren bezig met verschillende factoren: doorzettingsvermogen, sociale relaties, aangeven van grenzen en omgaan met winst en verlies.

Het Maashuis


Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is Het Maashuis open.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Als wij iets kunnen betekenen, horen we het graag!


Informeren/begeleiden rondom corona

De NVA heeft een wegwijzer over Autisme en Corona uitgebracht, waar in één overzicht links en tips vermeld staan:

/maashuis/download/common/nva-wegwijzer-autisme-corona.pdf


10 Tips voor een autismevriendelijke (thuis-)vakantie

Tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis)vakantie als je kind autisme heeft. Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind op stap.

Zie voor de tips de website van het NVA:

www.autisme.nl/2020/07/06/tien-tips-voor-een-autismevriendelijke-thuis-vakantie/


Autismecafé

Voor 2020 zijn de volgende thema-avonden bekend:

16 september - Vriendschappen en relaties

18 november - Autisme en seksualiteit

Meer informatie vind je op www.cafetisme.nl en de facebookpagina van CaféTisme.


Online wegwijzer voor autisme

Op initiatief van de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is de sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl online gegaan. De website biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl