Voor ouders

Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander wat hun kind aan gedrag laat zien. Ouders hebben geleerd om creatief te zijn. Een voorbeeld: “Als we boodschappen gaan doen vertel ik eerst dat we maar 2 winkels in gaan!” In onze maatschappij gaan dingen regelmatig anders dan gepland. En daar houden mensen met autisme niet van.

Wij vullen de deskundigheid van de ouders en organisaties aan met onze expertise op het gebied van autisme!

Medewerkers van Het Maashuis helpen graag ouders en begeleiders om mensen met autisme op een goede manier door hun leven te leiden. Vaak is dit voor hen een groot doolhof. Door de kennis, ervaring en het uitgebreide netwerk helpt Het Maashuis je de juiste weg te vinden.

Voorbeelden van diensten die wij kunnen bieden omtrent een specifieke hulpvraag voor je kind:

 • Wat is er aan de hand? Samen zoeken we naar antwoorden op uw vragen.
 • Je wilt mogelijkheden aangereikt krijgen om op de juiste manier om te kunnen gaan met de problemen waar je tegenaan loopt.
 • Waarom dit specifieke gedrag? Zoals: 
  - Hij staat zo vaak alleen.
  - Hij doet precies wat hij zelf wilt.
  - Hij wordt boos als hij zijn ”zin” niet krijgt.
  Wat betekent dit en hoe moet (kan) ik daarmee omgaan. Bijvoorbeeld door middel van Video Interactie Begeleiding krijg je een beeld van wat er gebeurt, gekoppeld aan de theorie. Je leert situaties beter (her)kennen en waarom er iets gebeurt op welk moment. Samen bespreken we dan hoe je het beste kunt reageren op de signalen.
 • Je wilt graag dat de omgeving of familie ook weet hoe jouw kind zich kan voelen en hoe hij of zij geholpen kan worden. Medewerkers van Het Maashuis kunnen een voorlichting geven, gewoon bij jou thuis, gericht op jullie situatie.
 • Jouw kind heeft autisme, maar wat nu? Hoe moet het verder op school, je hoort over ambulante hulp, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, etc. Medewerkers van Het Maashuis kunnen jullie hierin ondersteunen.
 • Op school gaat het niet goed. Je voelt wat je kind nodig heeft, maar je vindt geen respons op school. Of de school wil zelf graag handvatten. Het Maashuis kan hierin begeleiden en ondersteunen.

Het Maashuis


Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is Het Maashuis open.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Als wij iets kunnen betekenen, horen we het graag!


Informeren/begeleiden rondom corona

De NVA heeft een wegwijzer over Autisme en Corona uitgebracht, waar in één overzicht links en tips vermeld staan:

/maashuis/download/common/nva-wegwijzer-autisme-corona.pdf


10 Tips voor een autismevriendelijke (thuis-)vakantie

Tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis)vakantie als je kind autisme heeft. Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind op stap.

Zie voor de tips de website van het NVA:

www.autisme.nl/2020/07/06/tien-tips-voor-een-autismevriendelijke-thuis-vakantie/


Autismecafé

Voor 2020 zijn de volgende thema-avonden bekend:

16 september - Vriendschappen en relaties

18 november - Autisme en seksualiteit

Meer informatie vind je op www.cafetisme.nl en de facebookpagina van CaféTisme.


Online wegwijzer voor autisme

Op initiatief van de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is de sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl online gegaan. De website biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl