NC Advies in Autisme

Stel je voor dat je in China loopt en de weg kwijt bent….. Je spreekt en leest geen Chinees en de mensen die je aanspreekt verstaan geen Engels.
Dit is ongeveer het gevoel dat iemand met autisme kan hebben als hij de wereld om zich heen niet begrijpt en onvoldoende geholpen wordt.

Je hebt mensen nodig die een brug kunnen slaan: vertalen van autisme naar gewone mensen. Het is dan ook alleen maar verstandig om deskundige hulp in te schakelen met als doel het daarna zelf beter te kunnen doen.

NC Advies in Autisme is in 2008 opgericht door Nicole Coppens. NC Advies in Autisme helpt graag ouders, begeleiders en leerkrachten om mensen met autisme op een goede manier door hun leven te leiden. Vaak is dit voor hen een groot doolhof. Door de kennis, ervaring en het uitgebreide netwerk helpt NC Advies in Autisme de juiste weg te vinden. Daarbij is alles erop gericht dat je zelf weer verder kunt.

Ook voor peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, kinderdagcentra, onderwijs PO, VO, SO en VSO biedt Het Maashuis verschillende diensten aan:

 • consultaties (bijvoorbeeld observaties, praktische tips en handelingsadviezen)
 • voorlichting
 • workshops
 • scholing
 • peutercursus
 • cursus voor gastouders
 • begeleidingstrajecten
 • SVIB (School Video Interactie Begeleiding)
 • Coachingstrajecten

 

Werkwijze NC Advies in Autisme

NC Advies in Autisme kan na een korte observatie gerichte adviezen geven. NC Advies in Autisme kiest daarbij voor een praktische en pragmatische aanpak. Kijken naar de mens met autisme en zijn omgeving leert al genoeg. Patronen die zijn ontstaan in de omgang met elkaar moeten onderkend worden en zonodig bijgestuurd. Vragen als: welk onderwijs kan mijn kind volgen; welk werk kan hij in de toekomst doen; hoe zal hij kunnen wonen op volwassen leeftijd etc. moeten in kaart gebracht worden en beantwoord worden.
De rol en betrokkenheid van de ouders hierin is cruciaal: zij kennen immers hun eigen kind het beste. NC Advies in Autisme heeft als uitgangspunt dat naast het kind met autisme ook zijn ouders centraal staan.
Dit krijgt invulling door:

 • respect voor de ouders
 • ouders worden altijd betrokken bij het onderzoek en de advisering
 • herkenning en begrip voor de ouders
Ouders doen het altijd goed, soms kan het anders...

Het Maashuis


Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is Het Maashuis open.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Als wij iets kunnen betekenen, horen we het graag!


Informeren/begeleiden rondom corona

De NVA heeft een wegwijzer over Autisme en Corona uitgebracht, waar in één overzicht links en tips vermeld staan:

/maashuis/download/common/nva-wegwijzer-autisme-corona.pdf


Lifehacks voor meiden met autisme

Eind november verschijnt het boek "Lifehacks voor meiden met autisme". Een eigentijds en vlot geschreven boek voor meisjes en meiden met autisme in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Het geeft informatie, tips en oefeningen voor allerlei thema's waar deze meisjes in hun (dagelijks) leven tegenaan kunnen lopen, zoals samenwerken, huiswerk maken, roddelen, keuzestress, puberteit, kleding, make-up, verliefdheid en seksualiteit.

www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-vanaf-12-jaar/2255/lifehacks-voor-meiden-met-autisme


Autismekwartet

Op zoek naar een manier hoe je autisme kunt uitleggen en bespreekbaar maken naar familie, vrienden, leerkrachten ontwikkelde Maartje de Vries van PerspectiviA een kwartet, speciaal voor jonge meiden en vrouwen met autisme. Het is bedoeld om op een speelse manier met elkaar te praten over autisme en om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

Dit kwartet kan gespeeld worden door gezinnen, families, vriendinnen, maar ook met leerkrachten, IB'ers, coaches, begeleiders, mentoren. Vanaf 8 jaar.

www.perspectiviacoaching.nl


Online wegwijzer voor autisme

Op initiatief van de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is de sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl online gegaan. De website biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl