Vacatures


Stagiaire gezocht!


Wij hebben plek voor een derdejaars stagiaire Social Work en/of een laatstejaars stagiaire Sport en Bewegen (mbo niveau 4), die meer wil leren over autisme. De stageperiode is voor een heel schooljaar van september 2020 tot en met juli 2021.
Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme (4 t/m 23 jaar). Onze kracht is de expertise op het gebied van autisme. Het intrainen van vaardigheden en psycho-educatie staan centraal. Er is altijd sprake van maatwerk om de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast hebben we veel contact met ouders, scholen en organisaties om te verbinden.

Wij bieden jou:
- Een training: omgaan met kinderen/jongeren met ASS
- Een jong en gezellig team van professionals met diverse opleidingsachtergronden
- Mogelijkheden om je te ontwikkelen op verschillende gebieden: contact met de doelgroep, met het betrokken netwerk, maar ook verslaglegging en rapportage
- Een team dat intensief samenwerkt en openstaat voor vragen en feedback
- Ruimte voor initiatief en om je eigen talenten en creativiteit in te zetten

Wat wordt er van je verwacht?
- Na een periode van kennismaken en observeren, mag je zelfstandig (maar niet alleen) kinderen en jongeren begeleiden, zowel individueel als in groepsverband.
- Je levert een actieve bijdrage aan verschillende aspecten die bij het werk horen
- Een open en kritische houding
- Dat je aansluit bij de teamvergaderingen

Interesse? Stuur dan je motivatie en CV vóór 10 juli naar info@maashuis.nl.


Het Maashuis


Corona-maatregelen

Ook in deze tijd is Het Maashuis open.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Als wij iets kunnen betekenen, horen we het graag!


Informeren/begeleiden rondom corona

De NVA heeft een wegwijzer over Autisme en Corona uitgebracht, waar in één overzicht links en tips vermeld staan:

/maashuis/download/common/nva-wegwijzer-autisme-corona.pdf


10 Tips voor een autismevriendelijke (thuis-)vakantie

Tien tips voor een leuke, prikkelvriendelijke (thuis)vakantie als je kind autisme heeft. Met het hele gezin op stap, dat klinkt heel leuk. Maar als jullie gezamenlijke familie-uitjes steevast uitlopen op een drama, ga dan gewoon alleen met je kind op stap.

Zie voor de tips de website van het NVA:

www.autisme.nl/2020/07/06/tien-tips-voor-een-autismevriendelijke-thuis-vakantie/


Autismecafé

Voor 2020 zijn de volgende thema-avonden bekend:

16 september - Vriendschappen en relaties

18 november - Autisme en seksualiteit

Meer informatie vind je op www.cafetisme.nl en de facebookpagina van CaféTisme.


Online wegwijzer voor autisme

Op initiatief van de gemeente Apeldoorn en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) is de sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl online gegaan. De website biedt een actueel overzicht van diensten, aanbod en activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Er is onder meer informatie te vinden over wonen, begeleiding, vrije tijd, belangenverenigingen, onderwijs, werk en dagbesteding.

IJzerweg 53, 7335 DH Apeldoorn, Telefoon 055 - 301 42 28, info@maashuis.nl